PELVİK TABAN SAĞLIĞI VE ERGOTERAPİ

ERG. HALİDE ÇALHAN Pelvik taban önde pubis kemiğinden arkada koksiks kemiğine ve yanlarda tuber ischiumlara tutunan kas, fasya ve ligamentlerden oluşan bir bölgedir. Bu yapı üzerinde taşıdığı organlara destek görevi görmesi ve dinamik bir fonksiyonu olması nedeniyle hamağa benzer. Sağlıklı bir hamağın ise (pelvik tabanın) üzerindeki yükleri taşıyabilmesi için ne çok gergin ne de çok …

KADIN SAĞLIĞINDA UYKU VE ERGOTERAPİ

ERG. İPEK KESKİN Yaşamımızı tümüyle etkileyen uyku, günümüzün zorlu yaşam koşulları ve yaşam temposunun yoğunluğu nedeniyle, devamlı olarak kısıtlanmaktadır. Sağlıklı yaşamı tehdit eden uyku problemleri ve uykunun yetersizliği, kişi üzerinde bedensel ve zihinsel performansın bozulması yönünde birçok olumsuz etki bırakmakta ve bu, birçok kişi tarafından göz ardı edilmektedir. Ayrıca, sağlık uzmanlarına danışmak yerine reçetesiz tercih …

ÜRİNER İNKONTİNANS VE ERGOTERAPİ

ERG. HALİDE ÇALHAN Üriner inkontinans, istemsiz idrar kaçırma, mesane kontrolünün kaybolarak istem dışı damlalar halinde veya daha yoğun olarak idrarın kaçmasıdır. Kadınlarda daha sık görülen bir sağlık problemidir. Şiddeti değişkenlik göstermekle beraber, öksürme, gülme yada karın içi basınç arttığında damla damla idrar kaçırma (stres üriner inkontinans) olabileceği gibi, aniden idrar yapma hissi ile tuvalete yetişememe …

OBEZİTE VE ERGOTERAPİ

ERG. MELİKE AYDIN Obezite ve aşırı kiloluluk, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sağlığa zarar verebilecek anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlanmaktadır. Obezite, sağlığı olumsuz etkileyen kompleks ve multifaktöryel bir hastalıktır ve vücuda besinlerle alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olmasından kaynaklanır. Vücut yağ kütlesinin, yağsız vücut kütlesine oranla artması ile karakterize olan kronik bir hastalıktır. …

PERİNATAL MENTAL SAĞLIKTA ERGOTERAPİ

ERG. SEDEF TOPRAK Perinatal dönem, gebeliğin son aylarından doğumun olduğu zamana kadar olan süreci kapsayan dönem olarak tanımlanır. Değerli anneler ve anne adayları; biliyoruz ki çocuklarınızın doğumu hayat boyu taşıyacağınız en özel anılarınızdan biridir. Doğum deneyimine yönelik duyguların, annelerin duygusal iyilik hali ve bebekleri ile kurdukları ilişkileri üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla pozitif doğum …

POLİKİSTİK OVER SENDROMU (PCOS)

DR. ONUR ÇELİK Menstrual siklusun ortalama 28 gün sürmesiyle beraber her adet döneminde döllenmek için en uygun olan yumurta ya da yumurtalar seçilir ve ovulasyona uğrar. Peki ya seçilen bu yumurtaların sayısı 10-15’i bulsaydı?  İşte PCOS’ ta sorun tam olarak burada.  Öncelikle ince bir çizgiden bahsedelim: Yumurtanın ovulasyon için olgunlaşmasını sağlayan hormon östrojendir. LH ise …

BULİMİYA NERVOZA VE ERGOTERAPİ

STJ. ERG. BELEMİR ZIVALI Bulimiya nervoza bir yeme bozukluğudur. Görünüşte kişi normal kiloda olmasına rağmen bu bozuklukta da anoreksiya nervosa gibi şişmanlık korkusu yaşanmaktadır. Vücut ağırlığı ve şekli konusunda aşırı endişe söz konusudur. Bulimiya Nervoza Neden Ortaya Çıkar? Bulimiya yiyecekten çok, derin psikolojik meseleler ve yoğun bir kontrolsüzlük duygusudur. Kişilerin bu yeme-çıkarması psikolojik sorunları çözemeyeceklerini düşünmelerinden ve kilo takıntıları …

KADIN SAĞLIĞINDA ERGOTERAPİ

ERG. HALİDE ÇALHAN Ergoterapi, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle, sağlığı ve iyilik halini geliştirerek, günlük yaşam aktivitelerine katılımı ve bağımsızlığı artırmayı amaçlayan kişi merkezli bir tedavi yöntemidir. Kadın Sağlığı’nda Ergoterapi ise genel anlamda kadınların yaşam kalitesini ve fonksiyonel bağımsızlığını artırmaya yönelik kişiye özel planlanan ve uygulanan müdahaleleri kapsayan bir alan olarak tanımlanabilir. Ergoterapistler birincil seviye koruma …

ANOREKSİYA NERVOZA VE ERGOTERAPİ

ERG. SELAHATTİN SARICA Young woman suffering from anorexia looking in the mirror DSM-V kriterlerine göre 8 adet yeme ve beslenme bozukluğu tanımlamıştır: Anoreksiya NervozaPikaRuminasyon bozukluğuKaçıngan/kısıtlayıcı besin alım bozukluğu Bulimiya nervozaTıkınırcasına yeme bozukluğuBaşka şekilde sınıflandırılmayan (atipik) yeme veya beslenme bozukluğuTanımlanmamış yeme ve beslenme bozukluğu Anoreksiya Nervoza:Genellikle adolesan dönemde ortaya çıkmaya başlayan ve kadınlarda erkeklere göre çok …

LOHUSA SENDROMU

ERG. HATİCE BUSE ÖCAL Lohusalık yeni anne olmuş bir kadının doğum sonrası yaşadığı yaklaşık 6 haftalık bir süreci tanımlar. Lohusa sendromu da bir diğer ismiyle postpartum depresyon olarak adlandırılan doğum sonrası görülen bir depresyondur. Doğum sonrası depresyonu her 10 annenin 8’inde görülen oldukça yaygın bir durumdur. Birçok kadının anne olduktan sonra ruh halinde değişiklikler meydana geldiğini biliyoruz. Bu normal ve beklenen bir durumdur. …