ANOREKSİYA NERVOZA VE ERGOTERAPİ

ERG. SELAHATTİN SARICA

Young woman suffering from anorexia looking in the mirror

DSM-V kriterlerine göre 8 adet yeme ve beslenme bozukluğu tanımlamıştır:

Anoreksiya Nervoza
Pika
Ruminasyon bozukluğu
Kaçıngan/kısıtlayıcı besin alım bozukluğu
Bulimiya nervoza
Tıkınırcasına yeme bozukluğu
Başka şekilde sınıflandırılmayan (atipik) yeme veya beslenme bozukluğu
Tanımlanmamış yeme ve beslenme bozukluğu

Anoreksiya Nervoza:
Genellikle adolesan dönemde ortaya çıkmaya başlayan ve kadınlarda erkeklere göre çok yüksek oranda görülen, kilo almaya karşı aşırı korku, kalori alımının sınırlanmasına bağlı olarak düşük beden ağırlığı, ağırlık artışını engellemeye yönelik hareketler ve beden algı problemi ile karakterize psikiyatrik bir bozukluktur. Anksiyete, depresyon, obsesif kompülsif bozukluklar sıklıkla eşlik etmektedir.
Kısıtlayıcı ve Tıkınırcasına Yiyip Çıkaran olmak üzere 2 alt tipi vardır.

Belirtileri:
Katı mükemmeliyetçilik
Obsesif kompülsif eğilimler
Normal durumdan daha zayıftırlar
Yemek ve diyet takıntısına sahiptirler
Kimlik, Ruh hali problemleri

Klinik Özellikler:
Egzersize yönelik takıntıya varan alışkanlıklar
Sosyal izolasyon
Aşırı derecede egzersiz yapma
Tedavi ve kilo almayı reddetme
Anhedoni
Amenore
Yiyeceklere yönelik alışkanlıklar(Yiyecekleri küçük parçalara bölüp yeme gibi)
Bazı yiyeceklerden korkma
Yiyecekleri saklama
Kalitesiz uyku
Cinsel ilgide azlık

ANOREKİYA NERVOZADA ERGOTERAPİ MÜDAHALELERİ

Bu bireylerin değerlendirme ve tedavi aşamasında multidisipliner ekip içinde ergoterapistlere oldukça büyük bir görev düşmektedir.

Ergoterapistlerin genel amacı, bireyin yaşadığı bu rahatsızlık sonucu kişisel, mesleki ve sosyal olarak kaybettiği becerilerini ve özgüveni tekrar kazandırmaktır.

Değerlendirme esnasında kişi merkezli bir yaklaşımda bulunulmalıdır.

Kişinin normal beden ağırlığına sahip olması fiziksel emosyonel ve sosyal açıdan oldukça önemlidir, bu amaca yönelik olarak kişi normal bir beden ağırlığında olmadığına ikna edilmeli hastalık ve etkilerini fark etmesi sağlanmalıdır.

Kişilere beslenme aşamasında Denge-Porsiyon-Çeşitlilik ilkelerine bağlı olarak uygun beslenme önerileri ve çalışmaları uygulanmalıdır.

Kişilere ergoterapi yaklaşımları ile farkındalık kazandırarak yitirdiği günlük yaşam aktivitelerini tekrar uygulayabilme yetkinliği kazandırılır.

Kişilerin bu tedavi aşamalarında yaşayacağı strese karşı stresle baş etme yöntemleri ile ilgili bilgiler verilmelidir.

Mesleki olarak yaşadıkları problemlere yönelik mesleki rehabilitasyon ve gereken kişilere istihdam edilebilirlik yollarıyla ilgili bilgiler ve gerekli destekler verilmelidir.

Ayrıca ergoterapistler psikososyal müdahalede motivasyonel görüşme ve bilişsel davranıçı terapi uygular.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: