ERGOTERAPİ NEDİR?

ERG. İPEK KESKİN

Occupational Therapy- OT stock illustration. Illustration of medical -  91009028

Sevgili okuyucularımız öncelikle herkese merhaba. Kadın sağlığı ile ilgili bilgilerimizi siz değerli okuyucularımıza aktarırken ergoterapinin ne olduğunu, kadın sağlığındaki yeri ve önemini de sizlerle paylaşmak isteriz.

PEKİ, ERGOTERAPİ NEDİR?

Ergoterapi ülkemizde yeni gelişen, uğraşı yoluyla sağlığı ve refahı geliştiren danışan merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin başlıca amacı, bireylerin hayata dair rollerini bağımsız bir şekilde yerine getirmesini sağlamaktır. Biz ergoterapistler kişilerin istekleri, ihtiyaç duydukları ya da yapmaları beklenen uğraşılara katılma yeteneklerini geliştirmek için holistik bir bakış açısıyla değerlendirdikten sonra; kişiye, çevreye ve aktivitelere gerekli müdahalelerde bulunabilmekte ve günlük yaşama katılımını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ NELERDİR?

Ergoterapistler ‘insan ve topluluk’ olan her alanda çalışabilmektedir. Psikiyatrik rehabilitasyon, onkolojik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, geriatrik rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon, az gören rehabilitasyon, çevre düzenlemesi ve ergonomi, fizik tedavi ve palyatif bakım başlıca çalışma alanlarımızdandır.

Ergoterapistler, tüm yaş gruplarıyla ve çok çeşitli fiziksel ve psikososyal alanda çalıştıkları için, istihdam yerleri arasında hastaneler, gündüzlü ve yatılı rehabilitasyon merkezleri, evde bakım programları, okullar, özel eğitim kurumları, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, fabrikalar ve toplumun yoğun olduğu iş yerleri yer alabilir. 

ERGOTERAPİSTLER NE YAPAR?

Biz ergoterapistlerin başlıca neler yaptıklarına göz atacak olursak;

Bireyin bulunduğu ortamlarındaki potansiyelini değerlendirmekte; rolleri ile ilişkili uğraşılarında bağımsızlığı azalmış olan bireylerin tekrardan bu bağımsızlığını en uygunseviyeye çıkarmaya çalışırken, günlük yaşamında bağımsızlığı sağlamaya yönelik yöntemler ile araç-gereçleri belirleyip kullanımını öğretmekte ve çevreye uyumunu sağlamak içinönerilerde bulunmakta; bireysel veya grup olarak sosyal, sanatsal ve eğitim aktivitelerinin kullanımıyla ilgili rehabilitasyon programları uygulamaktayız. 

Ergoterapistler ekip çalışmasının öneminin farkındadırlar. Bu yüzden, sadece örnek verdiklerimiz değil; diğer profesyoneller, aileler ve bakıcılar ile iş birliği içinde daha birçok çalışma yürütmekteyiz.Tüm bu çalışmalarımızda amacımız bireyin yaşam kalitesini artırmaktır.

KADIN SAĞLIĞINDA ERGOTERAPİ

Ergoterapinin tıp alanındaki rolü, tüm alanlarda, özellikle de kadın sağlığında hizmetlerin görünürlüğünü ve erişimini büyük ölçüde artırabilmektir. Kadın sağlığında çalışan ergoterapistler, danışanlarına günlük yaşamda kullanılmak üzere birçok egzersiz ve öneri sunmaktadır. Verilen bu tür eğitimlerin tümü, günlük faaliyetlere katılımı artırmaya yöneliktir. Ağrıyı ve diğer rahatsız edici semptomların varlığını gidererek, artan güven veyaşam kalitesiyle kadınların günlük öz bakımlarına, serbest zaman aktivitelerine ve sosyal katılımlara özgürce katılmalarına olanak sağlamaktadır. 

Ergoterapistler ve doktorların iş birliği, çoğu zaman geride bırakılan birçok sağlık sorununun ele alınmasına yardımcı olabilir.Bununla birlikte, ergoterapinin genel halk tarafından öğrenilmesi ve semptomları hakkında asla konuşamayan birçok kadının yaşam kalitesini ve güvenini iyileştirmeye hizmet edilmesi amaçlanır. 

Kadın sağlığında çalışan ergoterapistlerin bulunabileceği alanların çeşitliliği nedeniyle, araştırma ve kendini savunma bu tür hizmetleri bulmak ve almak için önemlidir. Güçlendirme, sağlık eğitimi ve kendini savunma, günümüz dünyasında sağlıklı yaşam hareketini cesaretlendiren, kolaylıkla aktarılabilen beceriler olduğunu bu yazımızda siz okuyucularımızla paylaşmak istedik.

Son olarak ergoterapistlerin kadın sağlığında uzmanlaştığı alanların bazı yaygın örneklerinden bahsedecek olursak;

• Pelvik Sağlık ve İdrar Kaçırma

• Meme Kanseri Rehabilitasyonu

• Perinatal Sağlık

• Genel Kadın Sağlığı Sürekli Eğitim

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: